ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International αποτελεί ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοικητική των Επιχειρήσεων. Προσφέρεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της...

Μία (1) υποτροφία για το MSc in International Shipping, Finance and Management ~ «Δ.Π.Μ.Σ. στην ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), μέσω των Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών και ειδικότερα των Τμημάτων Λογιστικής και...

Μία (1) υποτροφία πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπουν την σημαντικότητα άλλων...

Τρείς (3) υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα : MSc in International Business and Management , MSc in Finance και MSc in Entrepreneurship. Αναλυτικές πληροφορίες: MSc in International Business and Management Προσφέρει στους συμμετέχοντες δυναμική εκκίνηση της σταδιοδρομίας τους στον κόσμο...

Τέσσερις (4) υποτροφίες στο σύνολο των ειδικοτήτων που αναφέρονται παρακάτω (επιλογής του υποψηφίου). The International Hellenic University was established by Law No. 3391 in October 2005 and is based in Thessaloniki, Greece. The International Hellenic University is Greece’s first and only state...

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ