ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA International αποτελεί ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοικητική των Επιχειρήσεων. Προσφέρεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το σημαντικότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της...

Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα MSc in International Shipping, Finance and Management Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International Shipping, Finance and Management) καλύπτει την ανάγκη για...

Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας . Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της...

Τρείς (3) υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα : MSc in Business for Lawyers , MSc in Finance και MSc in Entrepreneurship. Το Alba Graduate Business School, The American College of Greece ιδρύθηκε με σκοπό να εκπαιδεύσει τα στελέχη που κάνουν τη διαφορά στην οικονομία και την κοινωνία...

Τέσσερις (4) υποτροφίες στο τμήμα επιλογής του υποψηφίου The International Hellenic University was established by Law No. 3391 in October 2005 and is based in Thessaloniki, Greece. The International Hellenic University is Greece’s first and only state university, where programmes are taught...

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ