+30 211 7051841

Μία (1) υποτροφία για το full time πρόγραμμα του MBA International Program.

Μία (1) υποτροφία για το MSc in International Shipping, Finance and Management ~ «ΔΠΜΣ στη διεθνή ναυτιλία , χρηματοοικονομική και διοίκηση » Το...

Τέσσερις (4) υποτροφίες στο σύνολο των ειδικοτήτων που αναφέρονται παρακάτω (επιλογής του υποψηφίου). Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος...

Μια (1) υποτροφία για το ΜΔΕ Επιστήμη των Υπολογιστών. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη των Υπολογιστών» ιδρύθηκε το 2002, στοχεύοντας...

Τρείς (3) υποτροφίες στους κάτωθι κλάδους MSc in Marketing Το MSc in Marketing του ALBA Graduate Business School at The American College of Greece...

Μια (1) υποτροφία σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιλογής του υποψηφίου. Μια μακρόχρονη πορεία διαρκούς αναβάθμισης ανέδειξε το BCA σε έναν από τους...

Μια (1) υποτροφία για τα πρόγραμμα MSc in Management of Business, Innovation & Technology. Η φιλοσοφία του Athens Tech College αφορά στην...

Μία (1) υποτροφία επιλογής του υποψηφίου. To IST College στηρίζει το πρόγραμμα της Equal Society «Σπουδάζω με υποτροφία» και ανακοινώνει την...

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Newsletter