Κέντρο Συμβουλευτικής Equal Society

Περισσότεροι από 5.400 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί από τα Κέντρα Συμβουλευτικής της Equal Society και τις Δομές Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων. Η επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας έγινε το διήμερο 13 – 14 Δεκεμβρίου του 2012 στην πλατεία Συντάγματος. Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης ανέργων και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, αλλά και η ανάδειξη εναλλακτικών προοπτικών μέσω της ατομικής ή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και οι Δομές Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων λειτουργούν στην Αθήνα, την Κέρκυρα και τη Λευκάδα και στις άτυπες δομές, αλλά και τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά κέντρα της Equal Society στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας. Συμμετέχουν εργασιακοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, που ενημερώνουν για κενές θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Προσφέρουν επίσης εργασιακή συμβουλευτική, αναζήτηση εργασίας στο διαδίκτυο, ομαδικά job club, σεμινάρια και ημέρες καριέρας. Σε εβδομαδιαία βάση προσφέροντα οι κάτωθι υπηρεσίες : αποκωδικοποίηση αγγελιών, ατομικό σχέδιο αναζήτησης εργασίας, υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος, εργαλείο δεξιότητας επικοινωνίας, δυνατά αδύνατα σημεία, έντυπο επαγγελματικό προφίλ ωφελούμενων, έντυπο επαναλαμβανόμενης συνάντησης, αγορά εργασίας - ιδιότητες που είναι επιθυμητές, ικανότητες - προτιμήσεις, λήψη απόφασης, μιλώντας για μένα, συνέντευξη επιλογής, συνοδευτική επιστολή σε cv.