Κοινωνική Κατοικία

Ουσιαστικός στόχος της πράξης που μετέχει η Equal Society σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και το Χαμόγελο του Παιδιού είναι η τοποθέτηση σε οικίες συνολικά 35 αστέγων που διαβιούν στην περιοχή της Αττικής . Η οικιακή αποκατάστασή τους θα συνοδευτεί από ενέργειες ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικής επανένταξης.