Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας

Η Ελλάδα βιώνει ίσως την ιστορικά βαθύτερη και μακροχρόνια κρίση της σε καιρό ειρήνης έχοντας ολοκληρώσει τον 5ο συνεχόμενο χρόνο ύφεσης. Σε αυτό το πλαίσιο η Equal Society έχει αναλάβει να λειτουργήσει ένα σύμπλεγμα κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας σε Αθήνα και Κέρκυρα με σκοπό την υποστήριξη των ευπαθέστερων ομάδων του πληθυσμού.

Στην Αθήνα δημιουργήσαμε ένα Κοινωνικό Συσσίτιο. Με κεντρικό αίσθημα εκείνο της αισιοδοξίας. Αλλά και εκείνο της αλληλεγγύης. Η Δομή παροχής συσσιτίου της Equal Society σε αντίθεση με όλα όσα είχαμε συνηθίσει θυμίζει περισσότερο εστιατόριο της γειτονιάς. Τα περίπου 100 άτομα που περνούν σε καθημερινή βάση δεν λαμβάνουν κάθονται στο τραπέζι τους κι εξυπηρετούνται από το προσωπικό ως «πελάτες». Το κοινωνικό μας συσσίτιο έχει διαφορετική δομή από όλα τα υπόλοιπα. Μέχρι σήμερα, σε δύο χρόνια λειτουργίας, με αίσθημα αξιοπρέπειας και κοινωνικής προσφοράς έχουμε προσφέρει περισσότερες από 55.000 μερίδες φαγητού.

Στην Κέρκυρα η Equal Society διατηρεί δύο κοινωνικές δομές. α. Την Τράπεζα Χρόνου η οποία λειτουργεί ως εργαλείο κοινωνικοποίησης και ενδυνάμωσης του ατόμου ενώ υποστηρίζεται από ένα δικό της εσωτερικό «νόμισμα». Η τράπεζα αυτή αποτελεί ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και αγαθών στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς χρηματική αμοιβή ενώ έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. β. Το γραφείο Διαμεσολάβησης το οποίο και αποτελεί έναν κομβικό πυρήνα διασύνδεσης των Κοινωνικών Δομών αλλά και ένα σημαντικό σημείο πληροφόρησης, ενημέρωσης και υποστήριξης των ωφελουμένων που αναζητούν κοινωνικές υπηρεσίες. Η δομή παρέχει υπηρεσίες κοινωνικο-προνοιακού χαρακτήρα ενώ παράλληλα αναπτύσσει δράσεις συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης των ατόμων που διαβιούν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας και βιώνουν τις δυσχερείς επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Μέχρι σήμερα στο νησί της Κέρκυρας έχουν εξυπηρετηθεί περισσότεροι από 750 πολίτες.