Πρόγραμμα Σπουδάζω με Υποτροφία

Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή δωρεάν υποτροφιών, πλήρους φοίτησης για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέους και νέες που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα.Σε μια περίοδο που τα όνειρα και τα σχέδια της νέας γενιάς για ένα μέλλον προόδου πλήττονται από τη σκληρή πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία» έρχεται με στόχο να δώσει σε νέους με ικανότητες και ταλέντο, την πρόσβαση στην εκπαίδευση που τους αξίζει.

Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας

Η Ελλάδα βιώνει ίσως την ιστορικά βαθύτερη και μακροχρόνια κρίση της σε καιρό ειρήνης έχοντας ολοκληρώσει τον 5ο συνεχόμενο χρόνο ύφεσης. Σε αυτό το πλαίσιο η Equal Society έχει αναλάβει να λειτουργήσει ένα σύμπλεγμα κοινωνικών δομών αντιμετώπισης της φτώχειας σε Αθήνα και Κέρκυρα με σκοπό την υποστήριξη των ευπαθέστερων ομάδων του πληθυσμού.

Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων

Το έργο αφορά πρώτα στην ενίσχυση και την ενδυνάμωση της Equal Society ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου μέτρησης κοινωνικής απόδοσης SROI (Social Return on Investment) και έπειτα στην ενδυνάμωση του κλάδου της κοινωνικής οικονομίας, εν γένει, μέσα από την προώθηση της μεθοδολογίας ως στρατηγικό εργαλείο αξιολόγησης και σχεδιασμού.

Κοινωνική Κατοικία

Ουσιαστικός στόχος της πράξης που μετέχει η Equal Society σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή και το Χαμόγελο του Παιδιού είναι η τοποθέτηση σε οικίες συνολικά 35 αστέγων που διαβιούν στην περιοχή της Αττικής . Η οικιακή αποκατάστασή τους θα συνοδευτεί από ενέργειες ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικής επανένταξης.

Equal Society & Χαμόγελο του παιδιού

Eιδική επιστημονική ομάδα εθελοντών της EQUAL SOCIETY και σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί πρόγραμμα συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού σε περισσότερους από 50 νέους μαθητές. Η παροχή συμβουλευτικής βοηθά τους μαθητές να γνωρίσουν τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τα ταλέντα και τις αξίες, που τους χαρακτηρίζουν.

Κέντρο Συμβουλευτικής Equal Society

Περισσότεροι από 5.400 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί από τα Κέντρα Συμβουλευτικής της Equal Society και τις Δομές Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων. Η επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας έγινε το διήμερο 13 – 14 Δεκεμβρίου του 2012 στην πλατεία Συντάγματος. Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης ανέργων και η διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, αλλά και η ανάδειξη εναλλακτικών προοπτικών μέσω της ατομικής ή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.