Διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα η ανεργία των νέων (15 – 24 ετών) στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τον Οκτώβριο του 2015 έφτασε στο 48,6%, ελάχιστα μειωμένη σε σχέση με το 51,4% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα. Στο 24,5% υπολογίστηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, συνολικά η ανεργία τον Οκτώβριο του 2015 στην Ελλάδα, καταγράφοντας ελάχιστη μείωση σε σχέση με το 24,6% που είχε διαπιστωθεί ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά και σημαντική υποχώρηση, συγκριτικά με το 26% που ανερχόταν η ανεργία πριν από 12 μήνες, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2014. Οι άνεργοι έφτασαν το 1.175.903 άτομα, μειωμένοι κατά 8.289 σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα και κατά 71.492, συγκριτικά με πριν από ένα έτος.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους έφτασαν τα 3.630.449 άτομα οι απασχολούμενοι στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση 86.295 ή 2,4% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2014, ενώ σημειώθηκε μείωση 2.191 ατόμων, συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2015. Σε ηλικιακό επίπεδο, διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες κατηγορίες μειώνεται η ανεργία, εκτός από την ηλικιακή ομάδα 35 – 44 ετών που από 22,3% τον Οκτώβριο του 2014, ανήλθε στο 22,7% ένα χρόνο αργότερα. Στην κατηγορία 25 – 34 ετών διαπιστώνεται ανεργία 30,9% τον Οκτώβριο του 2015, από 34,2% που ήταν 12 μήνες νωρίτερα. Στις ηλικίες 45 – 54 ετών η ανεργία έφτασε στο 19,7%, από 20,8% που ήταν τον Οκτώβριο του 2014.

Αντίστοιχες μικρές μειώσεις εντοπίζονται στην κατηγορίες που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, δηλαδή 55 – 64 ετών (16,2% φέτος, από 16,6% πέρσι) και 65 ετών και άνω (10% φέτος, από 12% πέρσι). Η ανεργία στις γυναίκες φτάνει στο 28,7%, αισθητά υψηλότερη από το 21% που καταγράφεται στους άνδρες. Πάντως, το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το 29,6% που είχε καταγραφεί πέρσι για τις γυναίκες και το 23,2% για τους άνδρες. Σε επίπεδο περιφέρειας η υψηλότερη ανεργία εντοπίστηκε στην Ήπειρο – Δυτική Μακεδονία (27,4%), από 25,8% ένα χρόνο νωρίτερα και στη Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα (27,3%), από 26,2% πριν από 12 μήνες. Στην Αττική το ποσοστό της ανεργίας έφτασε το 25,1% τον Οκτώβριο του 2015, από 26,9% τον Οκτώβριο του 2014. Το μικρότερο ποσοστό ανεργίας (14,7%) διαπιστώθηκε στην περιφέρεια του Αιγαίου, μειωμένο σημαντικά σε σχέση με το 21,7% που είχε καταγραφεί 12 μήνες νωρίτερα.